Ticaret Bakanlığı e-ihracatın payını artırmayı hedefliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21. yüzyılda çağın getirdiği teknolojik ilerlemeyle dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarının yakından takip edildiği bildirildi.

E-ihracat destek paketiyle ihracatçıların bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, “Oluşturduğumuz destek paketleriyle, e-ihracatımızın genel ihracatımız içerisindeki payını yüzde 1,5’ten yüzde 10’a çıkarmak ve böylece dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin ve aktif bir şekilde rol almasına yardımcı olmak hedeflenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkça hazırlanan “e-ihracat destek paketi” ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde firmaların, KOBİ’lerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak “E-İhracat Konsorsiyumları” ile “Türkiye E-İhracat Platformu” kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Dünya ticaretinde sınırları aşan ticari hayatta ihracatçıların ve üreticilerin pazar paylarını koruması ve daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanların sağlandığı vurgulanarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatın gelişmesi adına E-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bakanlıkça e-ihracat yapan firmalara sağlanan destekler şöyle sıralandı:

“Firmalarımızın yurtdışı dijital pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımları (dijital pazaryeri tanıtım desteği), sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri (sipariş karşılama hizmeti desteği), hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri (depo kira desteği), hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılması, bu mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri (çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği), yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri (pazaryeri komisyon gideri desteği), e-ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri (e-ihracat tanıtım desteği), yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri (pazara giriş rapor desteği), yurt dışı pazaryerleri ve bunlara ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri (yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği) Bakanlığımızca desteklenmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx