Üniversitede kadro skandalı! 38 kadronun 33’ne birer kişi başvurdu

Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 Yılı Düzenlilik Raporu’nda Tarsus Üniversitesi’ndeki usulsüz öğretim üyesi alımları ve işlemlere dikkat çekildi. Raporda açılan kadrolara ilişkin ilanlarda belirtilen ek kriterlerin spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar arandığının altı çizildi.

Raporda öğretim üyesi için açılan 38 kadronun 33’üne sadece birer kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilerin de alımlarının yapılarak görev verildiği belirtildi.

Sayıştay Raporu’nda Tarsus Üniversitesi’nce 2020 yılı içerisinde öğretim üyesi alımı amacıyla çeşitli tarihlerde ilanlar verildiği, atama yapılacak kadrolara ilişkin olarak 2547 sayılı Kanun maddeleri uyarınca bazı ek kriterler getirildiği ve boş bulunan kadrolar için öğretim üyesi atamaları gerçekleştirdiği vurgulandı.

ÖRNEKLER VERİLDİ

2020 yılı için 3 farklı tarihteki Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanlarının incelenmesi sonucunda tespit edilen ek kriterlere ilişkin verilen örnekler şöyle sıralandı:

“Öğretim Üyesi İlan Örnekleri Kadro Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Kadro Adet Başvuru Koşulu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği/Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1, Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Polimerlerin tribolojik davranışları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Profesör 1 Fizik alanında doçentliğini almış olmak. Malzemelerin elektronik ve manyetik özellikleri ile kristal yapılar üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Doktor Öğr. Üy. 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Bakteri popülasyonu tespitine yönelik biyosensörler üzerine çalışmaları bulunmak.”

“BELLİ BİR KİŞİYİ ÇAĞRIŞTIRAN ŞARTLAR ARANDI”

Verilen örneklerde de görüleceği üzere, alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek kriterler getirildiği vurgulanan raporda,

“2547 sayılı Kanun’un 23 ve 26’ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda sorun gözükmezken bazı ilanlarda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar aranmıştır.

Tek etken olmamakla birlikte bunun da etkisi ile alım yapılacak toplam 38 kadronun 33 tanesine sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve başvuran kişiler bu kadrolara alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

“KRİTERLER LİYAKAT İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMELİ”

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve internet sitesinden de ilan edilen

Akademik Kadro İlanlarında Aranan Ek Koşullara İlişkin Bilgi Notu’nda, tüm üniversitelere yönelik olarak da söz konusu hususa değinildiği vurgulanan raporda konuya ilişkin şu uyarılarda bunuldu:

“İlgili Kanun maddesi uyarınca, rektörün eğitim-öğretim faaliyetleri açısından duyulan ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak ilan kriterlerini belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Ancak bu kriterlerin, Rektörlük Makamınca eşitlik ve liyakat ilkeleri doğrultusunda, spesifik olarak bir kişiyi çağrıştırmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, üniversitenin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik ve akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği ve üniversitenin kanunlarla belirlenen amaçlarına ulaşması açısından risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.”

Raporda ayrıca üniversite Dekanlarının vekâlet durumlarının incelenmesi sonucunda mevzuatta yer alan vekalet süresindeki azami limitlere uyulmadığı, 7 adet dekanlık görevinin asaleten atama yapılmadan uzun süredir vekaleten sürdürüldüğünün altı çizilerek,

“Açıklanan nedenlerle, azami süreyi aşan dekan vekâletleri ile ilgili gerekli hukuki iş ve işlemlerin yapılmasını teminen ilgili kurumlarca gerekli atama işlemlerinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.