TDPV Lideri Abdullah Çalışkan, ahiliğin ehemmiyetine vurgu yaptı

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ile toplumsal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve onun prensiplerini yaşatmak maksadıyla her yıl düzenlenen “Ahilik Haftası” faalleri başladı.

18 Eylül’e kadar sürecek etkinlikler ve anma programları kapsamında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Lideri Abdullah Çalışkan, 35. Ahilik Haftası nedeni ile bir basın açıklaması yaptı.

Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatlanması olmadığını belirten Çalışkan, böylece ahlakın kurumsallaştırıldığını söyledi.

“Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık ülküsüdür.”

“Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık ülküsüdür.” diyen Çalışkan, ahiliğin özünde kul hakkına riayet, liyakat, çalışmak, helal yarar ve dayanışma olduğunu tabir etti.

Çalışkan’ın 35. Ahilik Haftası’na ait yaptığı açıklama şu biçimde:

“Ahilik, yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk Milleti’nin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm/fütüvvet ahlâkını yoğurarak insanlığa sunduğu bir hayat nizamı ve tıpkı vakitte bir medeniyet hareketidir. Kurmuş olduğu eğitim sistemi ve yetiştirmiş olduğu insan tipi ile tesis ettiği idari, iktisadi, toplumsal, kültürel, askerî ve ticari sistemde ahlâkı kurumsallaştırarak insanlığa; kapitalist ve sosyalist anlayışların ötesinde yeni bir yol ve yeni bir sistem sunmuştur.

“Ahiliğin kozmik iletileri var”

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli’dir ve merkezi Kırşehir’dir. Ahiliğin özünde; adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helâl kar, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk’ın isteğini kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Bu temeller tıpkı vakitte Ahiliğin insanlığa sunduğu kozmik bildirilerdir. Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık ülküsüdür.

“Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışı projesini hayata geçirdik”

Ahilik, Türk-İslam dünyasının ekonomik, toplumsal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en değerli yapı taşlarından biridir. Vakıf olarak Ahiliği; imanın amele dönüştüğü, Anadolu’nun vatanlaşmasını, Osmanlı’nın Cihan Devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistem olarak tanımlıyoruz. Haz ve sürat çağında emperyalizmin kıskacındaki insanlık için de bir ümit olacağına gönülden inanıyor ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı kozmik kıymetlerin ve prensiplerin hatırlatılmasına ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak hedefi ile 2021-2022 yıllarında Milletlerarası Ahilik ve Ahi Evran Müsabakası projesini hayata geçirdik.


“5 farklı yaş ve eğitim kümesine yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı milletlerarası yarış açtık”

Bu projemiz kapsamında 5 farklı yaş ve eğitim kümesine yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı memleketler arası yarış açtık. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş kümesinden şahıslar şiir, fotoğraf, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa sinema ve çizgi karakter kategorilerinde yapıtları ile yarışlara katıldılar. Ülkemizde bir birincisi gerçekleştirerek hazırladığımız kapsamlı Ahilik data tabanı (www.ahievran.org) sayesinde şahıslar müsabakaya katılmadan evvel Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili tüm kitap, mecmua, makale, araştırma tezi, sempozyum bildirisi, evrak, fotoğraf ve görüntü içeriklere erişme imkânı buldular. Ahiliğin, ülkemiz ve Türk Dünyasının gündeminde devamlı yer alması maksadı ile Ahilik data tabanını sistemli olarak güncellemeyi ve bu yarışları nizamlı olarak her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize daha adil ve müreffeh bir dünya bırakabileceğiz”

Ahilik konusunda her kesitin yaptığı çalışmalar sonucunda, tüm devlet kademeleri ve iş dünyası ile birlikte AHİ Devlet İdare Sistemini hayata geçirdiğimiz vakit Büyük Türkiye’nin temelini sağlam bir biçimde atmış olacağız. Medeniyetimizin yine inşası sürecinde Ahi Evran Hz.lerinin “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” anlayışı ile hepimiz birlik ve beraberlik içinde çok çalışıp; çaba ve cüretle, gerçek bir vatansever olarak vazifemizi en uygun formda yaparsak çocuklarımıza ve gençlerimize daha adil ve müreffeh bir dünya bırakabileceğiz.

Bu vesile ile 12-18 Eylül 2022 tarihleri ortasında kutlanan 35. Ahilik Haftasının hem ülkemiz hem de Türk Dünyası için iyi ve bereketli geçmesini diler, hepinizi hürmet ve sevgi ile selamlarım.”