Nureddin Nebati’den vergi takviyesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik dokümanlı yatırımlara vergi takviyesinin 100 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik dokümanlı yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek, “Türkiye İktisat Modeli’ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü takviyemizi sürdüreceğiz” dedi.

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıyla, teşvik evraklı yatırımlarda Kurumlar Vergisi oranını yatırımın yapıldığı bölgeye ve yatırım tipine nazaran yüzde 2’ye, imalat yatırımlarında ise sıfıra kadar indirdiklerini belirten Nebati, “Bu kapsamda 2022 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar lira Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Yıl sonunda yatırımların teşviki kapsamında almadığımız Kurumlar Vergisi’nin 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi.

2,5 MİLYAR LİRA KDV’DEN VAZGEÇİLDİ

Nebati, yatırım teşvik dokümanı sahibi mükelleflere makine ve teçhizat teslimlerini KDV’den istisna ettiklerini, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bu istisnaya yazılım ve gayri maddi hak teslimlerini de dahil ettiklerini anımsatarak, “Bu kapsamda 2022 yılının birinci yarısında bu teşvik kapsamında 13 bin yatırımcımız yaklaşık 46 milyar liralık makine ve teçhizat almıştır. Güzel, uğurlu olsun” tabirlerini kullandı.

Nebati, bu teşvik kapsamında da 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2,5 milyar lira KDV’den vazgeçerek yatırım maliyetlerini düşürdüklerini söyledi.

Nebati, 2023 sonuna kadar minimum 500 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ait inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen Katma Bedel Vergisi’nin izleyen yıl iadesine imkan sağladıklarına işaret ederek, “Bu teşvik kapsamında 2022 yılının birinci 6 aylık devrinde 13,6 milyar lira mal teslimi yapılmıştır. Yatırım teşvik evraklı yatırımlar kapsamında yatırımcılarımıza 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayarak, Türkiye İktisat Modeli’ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü takviyemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.