Fazla mesai ücretleriyle ilgili emsal karar: 120 saat sınırı iptal edildi

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Samsun 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, icap nöbetini düzenleyen Devlet Memurları Kanunu’nun, 5947 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesiyle değiştirilen ek 33’üncü maddesindeki hükmün iptali için AYM’ye başvurdu.

AYM 25 Ocak’ta düzenlemeyi iptal etti.

İptal kararının yasal boşluk doğmaması için dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre içinde ihlal kararı ışığında sağlıkçıların icap nöbetlerine ilişkin yeni düzenleme yapılacak.

Kararda, iptali istenen kuralın icap nöbetine bir sınır getirmediği ve bunun da Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı:

“Kural, ücret ödenmesini 120 saatle sınırlamakta, bu sürenin aşıldığı durumlarda herhangi bir ücret ödenmeksizin icap nöbeti tutulmasını gerektirmektedir. Bu haliyle icap nöbeti yükümlülüğünün Anayasa’nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir