Balda tağşişin tespiti için dünya literatürüne giren yeni yöntem!

Son dönemde bal fiyatlarındaki yükseliş gıda sahtecilerinin iştahını kabartıyor, piyasada sahte bala daha sık rastlanıyor. Balda taklit ve tağşiş arttıkça, tüketicilerin doğal ve saf bala ulaşması da zorlaşıyor.

GELİŞTİRİLEN YÖNTEM LİTERATÜRE DE GİRDİ!

Balparmak, balda taklit ve tağşişin önüne geçmek, sofralara doğal ve sağlıklı balı ulaştırmak için kovandan sofraya kadar olan tüm süreçte ürünlerinin sürdürülebilirliğini ve izlenebilir kalitesini, en az 100 parametrede yaptığı analizlerle güvence altına alıyor. Ancak sahte balın tespiti de her geçen gün zorlaşıyor.

Bu bilinçle hareket eden Balparmak, Ar-Ge Merkezi’nde balda artan taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik yeni metotlar geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde bunlara bir yenisini daha ekleyen Balparmak, balda esmer pirinç şurubunun varlığını tespit eden yeni bir metoda imza attı. Geliştirilen metot, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan “LWT Food Science & Technology” dergisinde yayınlanarak dünya literatürüne de girdi.

ESMER PİRİNÇ ŞURUBUNUN VARLIĞI TESPİT EDİLEBİLİYOR

Konuya ilişkin bilgi veren Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, şunları söyledi:

“Balda mısır şurubu, pancar şurubu, beyaz pirinç şurubu ile taklit ve tağşiş edilen balların belirlenmesine yönelik metotlar vardı. Ancak piyasada bala renk olarak daha benzeyen esmer pirinç şurupları da var. Bu nedenle esmer pirinç şurubunun varlığını da gösteren bir metoda ihtiyaç vardı. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda bu metodu geliştirdik ve sadece esmer pirinç şurubunun göstergesi olan bileşeni belirlemeyi başardık. Dünyada bir ilk olan bu metodun patent başvurusunu da yaptık. Bu çalışmamızın sektörümüze faydalı olmasını diliyoruz.”